فضل ع شمع

او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد. ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها

2022-12-05
    الفرق بين 2.4 و 5 ghz
  1. غزل شمارهٔ ۱
  2. معنی فضل | فرهنگ فارسی معین
  3. او شمع جمع بودو چو پروانه جان سپرد